Aktivnosti HUMS-a

Na HDS 2023 o transformaciji u sigurnosti digitalnog doba!

Brojni trendovi učinili su digitalnu transformaciju mogućom — i apsolutno neophodnom. Većina se ljudi slaže oko uloge koju tehnologije oblaka […]

Čitajte dalje...

5FUS: Privatna zaštita i video nadzor javnih površina!

Prema odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama(2012.) Javna površina je svaka površina javne namjene čije […]

Čitajte dalje...

Osposobljavanje osoba za utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu!

Zakon o zaštiti na radu zabranjuje unošenje i konzumacije alkohola na radnom mjestu. Obveza poslodavca je da educira radnike o […]

Čitajte dalje...

Edukacija: Važnost izvješća o sigurnosnim incidentima za unutarnju službu zaštite!

U području bavljenja operativnom funkcijom korporativne sigurnosti nalazi se upravljanje radnom snagom u zaštitarskim odorama – unutarnjom službom zaštite. Iako […]

Čitajte dalje...

Prijavite najbolje za HRVATSKU VELIKU NAGRADU SIGURNOSTI 2023!

U tijeku je nominacijski postupak za stjecaj CROATIA Grand Prix Security 2023. – Hrvatske Velike Nagrade Sigurnosti 2023. u organizaciji […]

Čitajte dalje...