Certificiranje

Promovirana treća generacija certificiranih menadžera korporativne sigurnosti

Treća  generacija polaznica i polaznika CMKS programa kojega organizira Hrvatska udruga menadžera sigurnosti u ponedjeljak je, 20. prosinca 2021. promovirana […]

Čitajte dalje...

Program Certificirani menadžer korporativne sigurnosti započinje 1. listopada

U tijeku je upis  III.  generacije polaznika obrazovanja Certificirani Menadžer Korporativne Sigurnosti (CMKS) kojeg organizira i provodi Hrvatska udruga menadžera […]

Čitajte dalje...

ULTIMATIVNI STANDARD: PROGRAM CERTIFICIRANI MENADŽER KORPORATIVNE SIGURNOSTI (CMKS) OSNAŽEN NOVIM MODULIMA

U tijeku je poziv za upis treće generacije polaznika programa obrazovanja Certificirani menadžer korporativne sigurnosti, u organizaciji Hrvatske udruge menadžera sigurnosti […]

Čitajte dalje...

CMKS STANDARD: Polaznici programa Certificirani Menadžer Korporativne Sigurnosti stjecali nove spoznaje o arhitekturi korporativne sigurnosti

Na prvom modulu programa obrazovanja Certificirani Menadžer Korporativne Sigurnosti kojeg izvodi Hrvatska udruga menadžera sigurnosti, održanog u petak, 4. rujna, […]

Čitajte dalje...

Certifikat menadžera korporativne sigurnosti (CMKS) omogućuje pozitivan utjecaj u organizaciji

U tijeku je poziv za upis druge generacije polaznika programa obrazovanja Certificirani Menadžer Korporativne Sigurnosti, u organizaciji Hrvatske udruge menadžera sigurnosti […]

Čitajte dalje...