Započeo 6. ciklus CMKS-a!

Facebook
Google+
http://www.uhms.hr/naslov-zapoceo-6-ciklus-cmks-a
Twitter
LinkedIn

U petak 15. rujna započeo je novi nastavni ciklus šeste generacije polaznika programa obrazovanja – certificirani menadžer korporativne sigurnosti (CMKS), kojeg organizira i provodi Hrvatska udruga menadžera sigurnosti (HUMS).

Pozdravljajući polaznike programa Alen Ostojić, CSO,CMS,CMKS je istaknuo da profesionalac  sigurnosti ne može napredovati bez kontinuiranog profesionalnog usavršavanja. Hrvatska udruga menadžera sigurnosti u potpunosti je predana podizanju standarda u sigurnosnoj profesiji uz stalan poticaj da promišljate o tome kako se nastaviti profesionalno razvijati. Program CMKS pomaže da postanete kompetentniji i učinkovitiji profesionalci usmjereni na sektor korporativne sigurnosti. Certifikat CMKS osnažuje profesionalni status i nudi perspektivu osobnog napredovanja.

Nastavni ciklus započeo je predavanjem doc.dr.sc. Darije Ivandić Vidović koja će polaznike upoznati s Arhitekturom korporativne sigurnosti.

Cilj ovog modula je upoznati polaznike/ice sa strateškim pristupom izgradnje, razvoja i upravljanja korporativnom sigurnošću u poslovnom sustavu kroz definiranje vizije, misije, vrijednosti i ciljeva korporativne sigurnosti. Također, cilj je identificirati poslovne procese korporativne sigurnosti kao i njihovu poziciju te potrebne uloge korporativne sigurnosti  u korporaciji s jasnim ovlastima i odgovornostima. Naposljetku u uspostavljenom sustavu definirati portfelj korporativne sigurnosti te sustav mjerenja njegove učinkovitosti.

Nakon završenog modula polaznik/ica će moći:

  • primijeniti teoriju strateškog menadžmenta u praksi
  • verbalno objasniti strategiju, politike i procedure korporativne sigurnosti
  • planirati i realizirati projekt uspostave sustava korporativne sigurnosti
  • identificirati i kategorizirati poslovne procese korporativne sigurnosti
  • uspostaviti sustav mjerenja/kontrole i unapređenja poslovnih procesa korporativne sigurnosti
  • identificirati i kategorizirati glavne uloge/pozicije korporativne sigurnosti i njihove ovlasti i odgovornosti
  • dizajnirati portfelj korporativne sigurnosti
  • definirati sustav mjerenja učinkovitosti korporativne sigurnosti
  • promicati znanja i edukaciju o strateškom pristupu izgradnje korporativne sigurnosti u poslovnom okruženju

 Hrvatska elektroprivreda d.d. podržava program Certificirani menadžer korporativne sigurnosti.

 

DBO/ Foto: Svijetsigurnosti.com

Podijeli članak:

Facebook
Google+
http://www.uhms.hr/naslov-zapoceo-6-ciklus-cmks-a
Twitter
LinkedIn